In de huidige maatschappij hebben we allen te kampen met een snelle evolutie. Dit op technologisch, economisch en pedagogisch vlak. Ook binnen de kerk merken we dit op. Er zijn zo veel verschillende denominaties en strekkingen dat we soms nauwelijks kunnen bijbenen met alles. Daardoor dreigt men de basis en het principe waar alles om draait te vergeten. Namelijk: Jezus.

EMC2022 staat in het licht van back to basics omwille dat we een moment terug willen keren naar het basis. Het basis van waar wij allen op dezelfde frequentie afgesteld staan.

We zijn christenen en ongeacht welke denkwijze, theologische leer, theologische voorkeuren, … Staan we allemaal voor dezelfde waarde en principe. We zijn vrijgekocht door het bloed van Jezus. Gods enig geboren zoon die voor ons is gestuurd en geofferd.

Wat betekent dit thema voor EMC2022?

  • Op het gebied waar EMC2022 zal plaatsvinden zal men tal van slaapmogelijkheden hebben in tenten ipv slaaphutjes of kamers.
  • We houden een denominatorisch neutrale houding aan en verwelkomen iedereen als broeders binnen hetzelfde lichaam.
  • De activiteiten zullen plaats houden binnen een mooi natuurlijke omgeving weg van alle drukte en bezigheden van ons dagelijkse levens.

Het concept kan enkel slagen met de medewerking van jullie.

Om je op weg te helpen, staan hieronder een aantal vragen:

  • Wat is de basis dat me tot bij de Heer heeft gebracht?
  • Met welke taken zijn we op pad gestuurd?
  • Wie wil je bereiken via je bediening?
  • Als je het evangelie het komende jaar blijft verkondigen met je motor, wat hoop je daar dan mee te bereiken?

Laat ons terugkeren naar de basis van onze doelstellingen en overtuigingen, laat ons samen een geweldige gezegende tijd beleven in samenzijn met de Heer. Laat EMC2022 een evenement zijn waar we ons als 1 lichaam kunnen verenigen en met 1 stem God zullen kunnen aanbidden.